SINGLE CAB PICKUP

Hyundai H-100

Hyundai H-100 Mulai dari Rp. 184.650.000

Mitsubishi T120SS

Mitsubishi T120SS Mulai dari Rp. 108.500.000

Mitsubishi L300 Pickup

Mitsubishi L300 Pickup Mulai dari Rp. 168.500.000,-

Daihatsu Himax

Daihatsu Himax Mulai dari Rp. 96.550.000,-

Daihatsu Gran Max

Daihatsu Gran Max Mulai dari Rp. 115.200.000

Suzuki Mega Carry

Suzuki Mega Carry Mulai dari Rp. 129.000.000,-

Suzuki New Carry

Suzuki New Carry Mulai dari Rp. 121.750.000,-

Tata Super Ace

Tata Super Ace Mulai dari Rp. 121.000.000

Tata Ace Ex2

Tata Ace Ex2 Mulai dari Rp. 81.500.000,-

Tata Xenon RX

Tata Xenon RX Mulai dari Rp. 156.200.000

Mitsubishi Triton Pickup

Mitsubishi Triton Pickup Mulai dari Rp. 228.000.000